Paradijsvogels

Een interessante diapresentatie gemaakt door Henk Jansen. Hierin komen de verschillende soorten paradijsvogels voorbij. De grote hoeveelheid foto's maakt het een mooi geheel.

U kunt de presentatie in de bijlage vinden. U dient wel te beschikken over powerpoint om de presentatie af te spelen.

 

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand Paradijsvogels.pptxParardijsvogels6916 kB

Kweekverslag: Bourkeparkiet

Oorspronkelijke vogel van centraal Australiè en vanwege zijn rustig en zeer mak karakter een fijne volière vogel. De bourkeparkiet komt nog algemeen voor in Australiè. Ondertussen zijn er verschillende mutaties in gevangenschap gekweekt, maar ook de wildkleur is een leuke vogel. De bourkeparkiet is verdraagzaam ten opzichte van andere (kleinere) volièrevogels, gedraagt zich rustig in de vlucht en maakt weinig geluid. Vooral in de vroege ochtend en bij schemering zijn ze het actiefst. Logisch omdat dan in hun natuurlijke omgeving de temperatuur het aangenaamst is. 
Mijn koppel zit buiten het broedseizoen samen met kanaries. Ik heb tot op heden hiermee geen problemen ondervonden, behalve dat mijn kanaries graag het Neophema zaadmengsel eten, wat de bourkes ruim aangeboden krijgen. 
Enkele jaren geleden heb ik ook geprobeerd met een koppel te broeden, maar in de eerste winter is waarschijnlijk de pop overleden en heb ik daarvoor in de plaats een man gekocht. 
Deze vogels heb ik verkocht en vorig jaar in augustus heb ik bij een kweker een nieuw onverwant koppel wildkleur aangeschaft. 
Wat ik altijd belangrijk vind, is dat je nieuwe soorten, waar je nog geen ervaring mee hebt, altijd aanschaft bij een kweker. Vaak krijg je dan allerlei tips, waardoor de kans op succes groter is. 
Zo is bij de wildkleur het onderscheid tussen man en pop makkelijk te maken, omdat de man wat blauw boven zijn ogen heeft. (had ik dat een paar jaar eerder geweten!) 
De vlucht waar ik mijn koppel houdt, is 3 x 1,5 meter en kan in tweeèn gedeeld worden. De achterwand is dicht en ook het dak is gesloten zodat de vogels droog en uit de tocht kunnen zitten. Na aanschaf waren de vogels al gauw gewend. 
In de maanden tot aan het kweekseizoen kregen de vogels als voedsel een zaadmengsel voor Neophemas, een tot tweemaal per week wat eivoer en enkele zonnepitten. Daarnaast iedere week wat trosgierst. Omdat bourkeparkieten vastbaar zijn voor diaree, heb ik de vogels geen groente of fruit gegeven. In andere verslagen wordt dit wel gedaan. De vogels zijn zonder problemen door de toch wel strenge winter van 2010 gekomen. 
Omdat ik met mijn kanaries binnen broed, hadden de vogels vanaf januari de volière voor zichzelf.

 

Lees meer: Kweekverslag: Bourkeparkiet

De Blauwe Kanarie (deel 5)

Laatst kreeg ik van iemand een aantal oude "Onze Vogels" van voor 1966, de man wist dat ik daarnaar op zoek ben. En in één van de vergeelde exemplaren uit 1954 kwam ik een leuk artikel tegen. In april en mei 1954 schreef dhr. P. Wanders over de Blauwe kanarie. Ik vond het wel leuk om het voor u uit te werken en ruim vijftig jaar terug in de tijd te gaan. De tekst is onveranderd weergegeven.

De kruising was reeds geslaagd en jongen waren verkregen waarvan de kleur groen was. Deze kruising zou door een kweker in Zuid- Afrika tot stand zijn gebracht, echter was niet bekend welk gebruik men van de bastaarden had gemaakt. Zelf had de schrijver deze kruising ook met een koppel vogels geprobeerd, echter zonder succes.

Ook zelf ben ik nu reeds drie jaar bezig om deze kruising te verrichten, het is ook mij echter tot nu toe niet gelukt om jongen te verkrijgen. Ook nog enige mede liefhebbers hier in Nijmegen hebben deze kruising reeds enige jaren zonder succes beproefd. Mijn eerste proef werd gedaan in een grote broedkooi, hier zag ik wel paringen met de blauwe pop, doch eitjes waren onbevrucht. Het tweede jaar beproefde ik een andere indigovink met een groenpopje en later met een wit popje ook in de broedkooi en verkreeg wel bevruchte eieren, welke echter slechts enkele dagen waren ontwikkeld. Vorig jaar beproefde ik het in mijn goed met onkruid- zaden beplante buitenvolière en groenpopje en later met een wit popje eieren met volslagen jongen allen echter dood in de dop. Dit jaar wil ik het nog eens op dezelfde manier proberen en heb de vogels de volière voor zich alleen gegeven en hopen we nu maar weer op succes. Van een sportvriend die tijdelijk in Rotterdam verbleef, kreeg ik bericht dat vorig jaar (1953) aldaar enkele kwekers geslaagd zouden zijn met deze kruising en dat ze enige nestjes met jongen groot gebracht zouden hebben. Deze jongen zouden blauw/bont gekleurd zijn met vrij veel bruin. Indien één en ander juist is, willen deze kwekers hun bevindingen dan eens in ons orgaan bekend maken met verschillende bijzonderheden bij deze kruising ondervonden? 

Lees meer: De Blauwe Kanarie (deel 5)

Edelzanger Facebook Edelzanger YouTube

05-21-19. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .