Shama Chai 2018

Pronkveer 2018

Hoewel we nog volop zomerse dagen in oktober hebben gehad, is het toch echt al herfst en kleuren de bladeren aan bomen. Wij zijn daarom al volop bezig met onze tentoonstelling in november en hopen weer een mooie show neer te zetten. 

Net zoals andere jaren wordt Pronkveer gehouden in Partycentrum De Remise in Drunen van 23 tot en met 25 november. In samenwerking met de Nederlandse Zebravinken Club regio Oost Noord Brabant en op zaterdagmiddag de Shama Chai.

Entree is gratis

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand pronkveer 18.pdfpronkveer 18.pdf189 kB

Lezing 9 oktober

Op 9 oktober organiseert De Edelzanger een lezing door Lou Megens. Titel van de lezing; Het raadselachtige leven van vogels. Lou is een bekende voor onze vereniging en heeft enkele jaren geleden al eens een lezing verzorgt over het houden van Europese cultuurvogels. Daarnaast Lou een aantal boeken geschreven over deze vogels en het houden ervan in biotoop volières.

In de lezing van 9 oktober worden vele vragen beantwoord en ondersteund met instructief filmmateriaal. zoals:  Zijn vogels intelligent?  Kunnen vogels  kleuren onderscheiden? Waarom kunnen vogels vliegen? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen?  Hoe goed kunnen vogels horen en ruiken?

De avond is gratis, begint om 20:30 uur in partycentrum De Remise, Grotestraat 267 in Drunen en is ook open voor niet leden.

 

  n worden beantwoord met ondersteunend en instructief filmmateriaal. zoals:  Zijn vogels intelligent?  Kunnen vogels  kleuren onderscheiden? Waarom kunnen vogels vliegen? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen?  Hoe goed kunnen vogels horen en ruiken?

Vele vragen worden beantwoord met ondersteunend en instructief filmmateriaal. zoals:  Zijn vogels intelligent?  Kunnen vogels  kleuren onderscheiden? Waarom kunnen vogels vliegen? Wat was er het eerst, de kip of het ei? Hebben vogels een goed geheugen?  Hoe goed kunnen vogels horen en ruiken?

Extra prijzen Pronkveer 2017

Extra groepsprijzen

De Edelzanger heeft dit jaar extra sponsors gevonden en kan daarom de prijzen voor Pronkveer 2017 uitbreiden! Een baby kalkoen voor iedere groepskampioen en voor de beste stam en stel bij de kanaries, overige vogels en kromsnavels.

Dat is natuurlijk niet de enige reden om in te schrijven voor Pronkveer. Je vogels laten strijden tegen andere topvogels, dat is waar het in onze sport omdraait. Met de inzendingen vanuit de NZC zijn er ook dit jaar weer veel mooie zebravinken te zien.

Net zoals andere jaren, is er ook dit jaar weer op zaterdagmiddag de Shama Chai. Een unieke zangwedstrijd van Shama lijsters waar ruim 20 vogels in verschillende ronden strijden om de titel van beste zangvogel.

De toegang tot dit alles is zoals altijd gratis. Doormiddel van Tombola en Rad van fortuin proberen we de kosten terug te verdienen. Uw deelname wordt erg gewaardeerd.

Inschrijven als deelnemer kan tot 13 november, dus wacht niet te lang!

Nieuwe ringencommissaris

 

Op dinsdag 5 januari, tijdens de jaarvergadering, is Toon Röthengatter als ringencommissaris afgetreden. Toon werd in 1997 gekozen en heeft dus 18 jaar deze functie vervuld. Voor onze vereniging is het beheer en uitgifte van ringen een belangrijke taak. Zeker ook omdat sinds enkele jaren alle Europese vogels verplicht geringd moeten worden.  

Toon is voor vele leden al die jaren het gezicht geweest van de vereniging geweest. Helaas zijn er nog steeds leden die niet, of heel weinig, naar ledenactiviteiten komen, maar alleen voor ringen bij onze vereniging zijn.

Gelukkig heeft zich een vervanger aangemeld en Adrie de Bekker is gekozen tot onze nieuwe ringencommissaris. Adrie is in het bestuur een oudgediende, want hij heeft al eerder in het bestuur van De Edelzanger gezeten.

Bestelronde 3-2016 sluit op 20 januari. Toon en Adrie zullen deze nog gezamenlijk uitvoeren.

Daarna moet u voor uw bestelling dus bij Adrie zijn. Zijn adres is: Meerdijkpark 13 in Drunen

Natuurlijk bent u altijd welkom om uw bestelling door te geven tijdens een van onze ledenavonden.

 

Tijdens de jaarvergadering is ook 2e secretaris Jan van Hest afgetreden. Helaas is er geen nieuwe secretaris gevonden en is deze functie nu dus vacant.

Betekent dat de taken verdeeld moeten worden en waarschijnlijk bepaalde zaken niet of later gedaan zullen worden.

Jan van Hest zal zich de komende jaren wel blijven inzetten als wedstrijdsecretaris van Pronkveer.

 

Tijdens de jaarvergadering zijn Toon Röthengatter en Jan van Hest bedankt voor hun inzet in het bestuur en we hopen ook de komende jaren op hun inzet te kunnen rekenen.

 

Uitstap 2015

Uitstap 2015

Op zondag 7 juni hadden we onze jaarlijkse uitstap, samen met onze vogelvrienden uit Wommelgem. Met 45 deelnemers een mooie opkomst en ook een mooi programma. Na koffie met gebak, stonden de huifkarren voor ons klaar, waarmee we de Loons en Drunense duinen in trokken. Door de gesloten overkapping was het uitzicht naar buiten wat minder, maar het zorgde wel dat de overhangende takken niet in ons gezicht sloegen. Na een tussenstop bij de open zandvlakte, keerde we terug naar manage Van Loon, waar een lunch geregeld was. Van Loon op zand ging de reis terug naar Batard, waar nog gebould kon worden. Door het mooie weer kon dit buiten en menigeen liet zich het bier goed smaken.

Met wat kleine hapjes werd de middag afgesloten en maakte de organisatie de prijswinnaars bekend.

Namens het bestuur nogmaals dank aan Bert en Jos voor de organisatie van deze uitstap. Prima geregeld en wie volgt?                                                                                                                                              


Pronkveer 2015 geopend

Vrijdag 20 november werd de show geopend door districtsvoorzitter Henk Jansen, die namens het districtsbestuur  de 3 aanwezige jubilarissen mocht feliciteren.  Henk Jansen blikte nog even licht geëmotioneerd terug op 2014, waar hij helaas in zijn laatste jaar als voorzitter van De Edelzanger door de vogelgriep de show niet kon openen.

Na de huldiging werden de prijswinnaars bekend gemaakt.  Namens de NZC Brabant Oost was Walter van de Spank aanwezig die de prijswinnaars van de NZC voorlas.

BONDSKRUIS

 

H. Keetels

Kooi 631 met 93 pt.

PRONKVEER  Kanaries

 

J. Verduijn

553 pt.

PRONKVEER  Parkieten

 

H. Smits

552 pt.

PRONKVEER  Overige vogels

 

W. van Vugt

557 pt.

JEUGD            Kanaries

 

T. Bennemeer

Kooi 667 met 91 pt.

JEUGD            Overige vogels

 

C. Boyds

Kooi 678 met 92 pt.

JEUGD            Open klasse

 

W. Dammers

Kooi 686 met 91 pt.

Mooiste Zebravink van de TT

R. van Iersel

Kooi 390 met 93 pt.

 De overige uitslagen zijn terug te vinden in de catalogus in de bijlage.

De show is komend weekend geopend en de entree is gratis. Zaterdagmiddag wordt de Shama Chai georganiseerd die start om 14:00 uur.

 

Frank Sluis

Voorzitter De Edelzanger

Bijlagen:
BestandBestandsgrootte
Bewaar het bestand catalogus2015_2.pdfCatalogus7794 kB

Edelzanger Facebook Edelzanger YouTube

05-21-19. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .