Agenda ledenavonden 2020

07 april Ledenvergadering

Mei natuurwandeling

01 september T.T. voorbereiding ledenavond

06 oktober ledenvergadering voor komende T.T.

16 /18  oktober Internationale vogelshow "Pronkveer"

03 november Lezing Kleurgrasparkieten door Piet Ooyen keurmeester N.B.v.V.

01 december ledenavond thema nestkastenproject industrieparken

 

01-16-21. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .