Over 'De Edelzanger'

Afdrukken

Vogelvereniging "De Edelzanger" is op 14 december 1964 opgericht en vierde in 2014 haar 50 jarig jubileum. De vereniging is in die 50 jaar uitgegroeid tot een van de grootste vogelverenigingen van de omgeving. Een toonaangevende vereniging waar inmiddels een groot aantal vogelliefhebbers zich thuis voelt. De leden komen voornamelijk uit de gemeente Heusden, maar ook soms van ver daarbuiten.

Door het enthousiasme van de leden voor hun hobby zijn er door diverse leden bijzondere resultaten behaald. Wat resulteerde in regio, district, nationaal en wereldkampioenschappen op de grote shows. Deze resultaten komen niet vanzelf; door selectief te kweken en jaren lang kennis opdoen zijn deze resultaten bereikt. Ook zijn enkele bijzondere kweekresultaten behaald, met vogels welke lastig te kweken zijn.

Deze resultaten zijn niet onopgemerkt gebleven en vogelvereniging "De Edelzanger" is een begrip geworden in de vogelliefhebberij.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en telt ongeveer zestig leden, waaronder ook een aantal jeugdleden.

Doelen

De vereniging stelt zich ten doel om de vogelliefhebberij in de breedste vorm uit te dragen door het houden van ledenavonden, lezingen, tentoonstellingen en het voorlichten van de beginnende en gevorderde vogelliefhebbers. Belangrijk hier in is het instant houden van en het stimuleren tot kweken van bepaalde vogelsoorten zodat aan illegale handel of vangst een einde komt. Daarnaast heeft de vereniging een aantal nestkasten en insectenprojecten  op en rondom de industrieparken. Voor behoud van de natuur.

Jaarlijks in november vindt de tentoonstelling Pronkveer plaats waar allerlei vogels van diverse pluimage te bewonderen zijn.  Naast deze activiteiten organiseert vogelvereniging "De Edelzanger" regelmatig vogel- natuur wandelingen, fietstochten, feestavonden en bezoeken aan tentoonstelling en vogelparken. In 2012 is het nestkastenproject gestart op het Groenewoud in Drunen, om hier de vogels wat meer broedgelegenheden te geven. Hiervoor heeft de vereniging de Groene handdruk gekregen van de gemeente Heusden. Bij de voorjaar telling van 2015 bleek dat 48% van de nestkasten gebruikt zijn. In 2019 is er een begin gemaakt met het plaatsen van insectenhotels. Dankzij de Sponsor bijdragen van Software Society, Schel G.W.W.bv en parkmanagement Solaris kan dit project uitgebreid worden onder de naam De Edelzanger Hart voor de Natuur en zijn inmiddels de industrieparken Het Hoog en Metal Valley een onderdeel geworden van het project.

De Edelzanger wil iets toevoegen voor eenieder die van vogels houdt. Wij nodigen u dan ook graag uit op een van onze bijeenkomsten om kennis te maken en van gedachten te wisselen. Of neem eens contact op met onze secretaris.

 

Evenementen


Pronkveer is een jaarlijks terugkerend evenement in oktober, waarbij een groot aantal vogels van verschillende soorten wordt tentoongesteld. Pronkveer draait om de kampioenkwekers, welke de gelijknamige prijs in ontvangst kunnen nemen. De hoofdprijs is een handgemaakt zilveren juweel. Om deze te winnen is het aan de kampioen om in de categorie kanaries, tropen of overige vogels de rest van de inzenders achter zich te laten. Vogels worden gekeurd volgens de standaardeisen welke worden opgesteld door de N.B.v.V. Verder draait er elke dag het rad van avontuur, En kunt u gewoon even genieten van de prachtige vogels of ambiance waarin de show gehouden wordt.05-27-24. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .