Wandeling Moerputten

Afdrukken
Publicatiedatum

 

Tussen Vlijmen en Den Bosch ligt natuurgebied De Moerputten. In de Langstraat bekend omdat het zogenaamde halve zolenlijntje door dit gebied liep en er nog enkele spoorbruggen bewaard zijn gebleven. Het natuurgebied is vooral waardevol vanwege de flora op de blauwe graslanden. Ondermeer blauwe zegge, spaanse ruiter,het veenmelkviooltje, kikkerbeet en dotterbloem maken daar deel van uit. In het gebied vlindert het (donker) pimpernelblauwtje. Er broeden 55 vogelsoorten,  waaronder de kiekendief, de blauwborst, Ook komen er kikkers, reeën, vossen en zelfs dassen voor. Lees meer in bijgevoegd verslag.

 

 

Edelzanger Facebook Edelzanger YouTube

05-21-19. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .