Nieuwe ringencommissaris

Afdrukken
Publicatiedatum Geschreven door F. Sluis

 

Op dinsdag 5 januari, tijdens de jaarvergadering, is Toon Röthengatter als ringencommissaris afgetreden. Toon werd in 1997 gekozen en heeft dus 18 jaar deze functie vervuld. Voor onze vereniging is het beheer en uitgifte van ringen een belangrijke taak. Zeker ook omdat sinds enkele jaren alle Europese vogels verplicht geringd moeten worden.  

Toon is voor vele leden al die jaren het gezicht geweest van de vereniging geweest. Helaas zijn er nog steeds leden die niet, of heel weinig, naar ledenactiviteiten komen, maar alleen voor ringen bij onze vereniging zijn.

Gelukkig heeft zich een vervanger aangemeld en Adrie de Bekker is gekozen tot onze nieuwe ringencommissaris. Adrie is in het bestuur een oudgediende, want hij heeft al eerder in het bestuur van De Edelzanger gezeten.

Bestelronde 3-2016 sluit op 20 januari. Toon en Adrie zullen deze nog gezamenlijk uitvoeren.

Daarna moet u voor uw bestelling dus bij Adrie zijn. Zijn adres is: Meerdijkpark 13 in Drunen

Natuurlijk bent u altijd welkom om uw bestelling door te geven tijdens een van onze ledenavonden.

 

Tijdens de jaarvergadering is ook 2e secretaris Jan van Hest afgetreden. Helaas is er geen nieuwe secretaris gevonden en is deze functie nu dus vacant.

Betekent dat de taken verdeeld moeten worden en waarschijnlijk bepaalde zaken niet of later gedaan zullen worden.

Jan van Hest zal zich de komende jaren wel blijven inzetten als wedstrijdsecretaris van Pronkveer.

 

Tijdens de jaarvergadering zijn Toon Röthengatter en Jan van Hest bedankt voor hun inzet in het bestuur en we hopen ook de komende jaren op hun inzet te kunnen rekenen.

 

Edelzanger Facebook Edelzanger YouTube

04-26-19. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .