Ledenbijeenkomsten 2022

Afdrukken

 

Dinsdag  04 januari  Jaarvergadering geannuleerd COVID

Dinsdag  01 februari Ledenavond / lezing 

Donderdag 10 maart Jaarvergadering. 20.30 uur

Dinsdag  05 april Ledenavond 20.30 uur

Dinsdag  03 mei Lezing 20.30 uur

Dinsdag 06 september voorbereiding TT / voorlichting 20.30 uur

Dinsdag 04 oktober Tafelkeuring 20.30 uur

Dinsdag 01 november nabespreking TT en voorlichting 20.30 uur

Dinsdag 06 december Lezing  20.30 uur

01-22-22. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .